Danh mục khác Mỹ

Những thứ linh tinh không thuộc các lĩnh vực mua bán trao đổi nói trên
Danh sách tin
Tìm 2 chị em Hồng Cẩm , Lan Anh

Tìm 2 chị em Hồng Cẩm , Lan Anh

Tôi tên là Nguyễn Thành Dũng , muốn tìm 2 chị em Hồng Cẩm và Lan Anh , ngày xưa cùng làm việc ở Ban Cải Tạo Nông Nghiệp TP.HCM . Xin liên lạc : nguyenthanhdung50t@yahoo.com . Cảm ơn ....
05/29/2019 11:21 PMRead more
nguyen find grandmother( nguyên thi cam huong)

nguyen find grandmother( nguyên thi cam huong)

I found my grandmother nguyen Thi Cam Huong.used to live and work in Washington..lost contact for about 10 years.Can I use the phone number 0012067230995 but I can no longer contact,I hope everyone's help to find her ... thank you very much...
05/28/2019 04:05 AMRead more
Tim ong ten Huynh van Tet

Tim ong ten Huynh van Tet

Tim ong ten Huynh van Tet o California hoi ddo lam chu nha may may lon tieubang nay.mat ong co ro ...tuong cao...ai birt xin lienlac.cam on..I looking for a man call Huynh van Tet..He were onwer of company making clothes and sewing in california before..he tall ..any1 known please contact ...
05/20/2019 04:36 AMRead more
teo tim di ut nguyen thi cam huong

teo tim di ut nguyen thi cam huong

tran van huấn ..(tên thường gọi tèo). can tim di út ten nguyen thi cam huong thất lac nhiều nam .da tung song va lam viec tai washington..mong som liên lạc duoc voi di.mong moi người giúp do.cam on moi nguoi...
05/18/2019 03:38 AMRead more