Guest Post
@guest
77 Post

Tiệm nail ở Greenville, SC đang cần gấp nhiều thợ nails, tiệm 23 ghế.

Thời gian đăng: 07/25/2019 03:12 PM
Hi everyone!
Tiệm nail ở Greenville, SC đang cần gấp nhiều thợ nails, tiệm 23 ghế. Tiệm khu khách sang nằm trong khu shopping center lớn, 90% là Mỹ trắng, tiền Tip cao. Sẽ bao ở 3 tháng và giúp đổi bằng đối với thợ xuyên bang. Bao lương trên ăn chia. Ai có nhu cầu xin liên hệ:
Phone tiệm: (864) 283 6100
Cell phone: 425 215 6227 (Tammy)
Thanks so much !
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa