Abilene, Texas USA(2 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Abilene, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Tam Le
@Tamle
1 Post

Cân bán 10 can nhà hien dang cho thuê

Thời gian đăng: 09/13/2018 12:46 AM
Chúng tôi có 10 can nhà hien dang cho thuê tai thành pho Big Spring cách Midland tx 30 phut , noi dang phat trien và khai thac dâ hoa lon nhat tai nuoc my, nhà cua dat dai tai day dang hot, hiên tai 10 can nhà cua chúng tôi income thu nhâp môi nam là $107,400.00 giá bán là $925,000.00 . Day là co hôi tot cho nhung ai dang muon dau tu vao dia oc de kiem tien ve huu , muôn bíêt thêm chi tiêt xin vui lòng liên lac Tâm @7138763556, thành thât cam on
Thông tin thêm
  • ◯ Single House