Arlington, Texas USA(82 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Arlington, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2720 Post

Cần thợ bột biết làm đủ thứ

Thời gian đăng: 12/08/2018 10:40 PM
Cần 2 thợ bột biết làm đủ thứ, cần thợ giỏi, bao lương $800-$900. 1 thợ tay chân nước. Tiệm đông khách, khách sang, giá cao, tip hậu $200-$300/w.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột