Arlington, Texas USA(84 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Arlington, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2735 Post

Nhà hàng ở Arlington cần phụ bếp

Thời gian đăng: 04/11/2019 11:50 PM
Nhà hàng ở Arlington cần phụ bếp, làm full-time/part-time, không kinh nghiệm sẽ train, lương hậu tùy theo kinh nghiệm.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Phụ bếp