Carrollton, Texas USA(32 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Carrollton, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Linh Luu
@Lluu1972
2 Post

Nha cho thue va ban

Thời gian đăng: 02/09/2019 09:39 AM
TOP TO BOTTOM REMODEL. New roof, New LED lighting throughout, Fresh interior and exterior paint , new FENCE , new fault, new handle door chrome and new GRASS in the back yard. Kitchen has a lot of cabinet space, granite countertop, backslash, SS APPL, smooth cooktop, Luxury laminate wood flooring, covered patio is great for cookouts. All decorations and Fridgeinclude with the house .

Schools

Elementary School: Hebron Valley
High School: Hebron
Middle School: Creek Valley
School District: Lewisville ISD
Thông tin thêm
  • ◯ Giờ giấc thoải mái
  • ◯ Có chổ đậu xe