Coppell, Texas USA(8 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Coppell, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2339 Post

Cần thợ nails gấp ở Coppell

Thời gian đăng: 03/14/2019 12:30 PM
Cần gấp thợ chân tay nước nữ, sẽ bao lương, không cần kn, sẽ trainning , khu Mỹ trắng tip cao, ở TP Coppell.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước