Honghanh Ta
@Honghanhtranta
1 Post

Ban Tiem Nails nho

Thời gian đăng: 08/28/2018 03:16 PM
Can sang lai Tiem Nail nho xinh , day du tien nghi( very good location) . Tren duong 529& Fry Rd( doi dien cho Fiesta). Tien rent $1230 include everything ( cam ,water, insurance) . Moi chi tiet xin lien lac Hanh cell# 832-310-9568 Work # 281-550-8068
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:1
Giá:0
  • ◯ Các loại khác