Dallas, Texas USA(118 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2335 Post

Cần người bà mụ nuôi đẻ

Thời gian đăng: 08/07/2018 09:20 AM
Cần người bà mụ nuôi đẻ, làm 9am-8pm, nhà ở Dallas gần Garland. Chăm chỉ, yêu thương trẻ. Lương thoả thuận.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác