Dallas, Texas USA(164 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3279 Post

Nhà hàng cần nam phụ bếp

Thời gian đăng: 08/13/2019 03:52 AM
Cần nam phụ bếp có kinh nghiệm, biết xào càng tốt FT/PT, và cần người chạy bàn nhà hàng tại North Dallas.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Phụ bếp