Dallas, Texas USA(162 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3097 Post

Tiệm nails ở Dallas cần sang

Thời gian đăng: 05/13/2019 05:58 AM
Tiệm Nail ở Dallas TX, trong khu shopping lớn, tiệm đẹp, sang trọng, khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu, có 27 ghế, 6 bàn, 2 p.wax, Income $80K-$90K/tháng. Vì phải moving gấp nên cần bán. Giá bán $300K.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa