Dallas, Texas USA(153 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2923 Post

Tiệm phở cần người chạy bàn

Thời gian đăng: 08/13/2019 03:54 AM
GẤP Tiệm Phở cần chạy bàn FT/PT, lương & tip rất cao. TIệm tại Dallas (gần Garland), Grapevince (gần Arlington) or Lewisville (10 phút từ Carrollton).
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác