Flower Mound, Texas USA(13 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Flower Mound, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3264 Post

Cần thợ làm tay chân nước, bột, nexgen

Thời gian đăng: 04/26/2019 09:27 PM
Cần thợ nam/nữ biết làm TAY CHÂN NƯỚC GẤP, thợ ra trường Ok, sẽ training, thợ bột, nexgen. Khách sang, tip cao, bao lương, thuận tiện cho thợ ở Carroltton-Lewisville-Flower Mound.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột