Fort Worth, Texas USA(62 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Fort Worth, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2720 Post

Cần thợ nails có kinh nghiệm

Thời gian đăng: 01/15/2019 08:20 PM
Cần thợ nails có kinh nghiệm làm ở Fort Worth, khu Mỹ trắng, khách lịch sự, tip hậu, bao lương $800-$1100 tùy khả năng.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột