Frisco, Texas USA(26 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Frisco, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3108 Post

Tiệm nail tại Frisco cần sang

Thời gian đăng: 08/13/2019 10:29 PM
Tiệm nail tại Frisco mới build 4 tháng, 10 thợ, income trên $12,000/w, 26 spa, 10 bàn, 2 p.wax, và bar rượu, 2,600sf, rent $7,500 , giá cả có thể thương lượng.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa