Garland, Texas USA(187 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garland, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3279 Post

Cần thợ nails ở Garland

Thời gian đăng: 02/08/2019 12:22 AM
Tiệm nails ở Firewheel town center. Cần nhiều thợ bột, dip powder, gel, wax, mani/pedi. Lương tùy khả năng, cần có bằng texas,FT/PT welcome.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột