Houston, Texas USA(123 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Minh Ly
@Minhly
1 Post

Cần đầu bếp chánh và phụ

Thời gian đăng: 08/28/2019 08:32 PM
Chicago cần đầu bếp giỏi có kinh nghiệm và một người phụ làm việc lật vặt hoặc chạy bàn. Ưu tiên cho vợ chồng xin liên lạc (630)457-7058
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Phụ bếp
  • ◯ Đầu bếp chính