Houston, Texas USA(77 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guest
75 Post

Cần thợ tóc biết cắt Bald Fade/Taper Dade, làm fulltime

Thời gian đăng: 07/19/2018 09:34 PM
Tiệm ngay vùng SW, Beechnut và Gessner đang cần tuyển thợ tóc biết cắt Bald Fade/Taper Dade. Công việc làm fulltime, chi tiết xin vui lòng gọi vào số : (832) 859-2988
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:500
Mức lương đến:500
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Color
  • ◯ Tóc nữ
  • ◯ Tóc nam