Houston, Texas USA(86 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guest
75 Post

Cần thợ tóc có kinh nghiệm

Thời gian đăng: 07/19/2018 09:12 PM
Cần thợ tóc có kinh nghiệm, nếu biết thêm làm nail tay chân nước thì càng tốt, chi tiết xin vui lòng gọi 8326140033 gặp Quyên
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Color
  • ◯ Tóc nữ
  • ◯ Tóc nam