Houston, Texas USA(71 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guest
75 Post

Cần tìm chị gái ỡ Mỹ tên việt nam là Ly Hương

Thời gian đăng: 12/02/2018 01:22 PM
Tìm chị ở bên mỹ đi từ khi mới lọt lòng tới bấy giờ hiện ba minh nhờ mình tìm . Ba nói hồi ba đặt tên ly hương mà qua bên đó không biết tên j sinh ngày 22/2 1991...ngày âm là 1/8 năm tân mùi thì phải...ba mình chỉ nhớ như vậy thôi..àk còn có ảnh của chị...0383494854 đó là sdt ba mình....mình xin cảm ơn ạ.
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân