Houston, Texas USA(114 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Tram Nguyen
@tbien101
1 Post

Cần tìm lại Cha đã thất lạc năm 1968

Thời gian đăng: 05/07/2019 12:11 AM
Cần tìm Cha đã thất lạc lâu năm!
Cha tên: Trương khiêm (1941)
Mẹ tên: Lê Thị Thiếu (1945)
Có 2 người con gái tên là: Trương Ngọc Ánh (1965) và Trương Thị Ngọc Điệp (1968)
Ông từng là An Ninh Tình Báo Mỹ trong chiến tranh, năm 1965 đã không về nhà.
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân