Houston, Texas USA(123 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Nguyễn Đình Hiền
@hiennguyendinh
1 Post

Cần tìm người thân ở Texas

Thời gian đăng: 04/16/2019 10:46 AM
Tìm chú Phạm Bính , phí đoàn 215 ,Thần tượng .Trước 75 sống ở Nha. Trang .
Cháu là Hiền , bà cháu là Long , chủ nhà hàng ở. Đường Nguyễn Hoàng .
Mong tìm gặp chú .
Số điện thoại 0963 .009.385
Email : hiennhatrang2001@gmail.com
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân