Hoang Tam
@hoangtam
3 Post

Bán cặp xách cho nam : Montblanc Model 7747 Double Gusset Leather Briefcase (hàng Pre-Owned)

Thời gian đăng: 07/08/2018 01:09 PM
Dưới đây là thông tin về sản phẩm này :

Montblanc Model 7747 Double Gusset Leather Briefcase
Công ty sản xuất: Montblac
Model: 7747
Style: Double Gusset
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:1
Giá:340
  • ◯ Nón, phụ kiện