Little Elm, Texas USA(9 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Little Elm, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3279 Post

Sang tiệm nail ở Little Elm

Thời gian đăng: 07/11/2019 08:33 AM
Tiệm có 10 ghế, 7 bàn, rộng 1,500sf, lease còn 4 năm, tiệm tại Little Elm khu Mỹ trắng, tip cao, cách Frisco 20'. Giá $32K.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa