Mckinney, Texas USA(29 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Mckinney, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3097 Post

Tiệm vùng McKinney gần Allen mall cần thợ

Thời gian đăng: 05/17/2019 10:21 PM
Tiệm vùng McKinney gần Allen mall cần thợ tay chân nước lương từ $800 - $1,200/w, tip cao, chộ làm vui vẻ thoải mái, không trừ tiền supply và clean-up.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước