Richardson, Texas USA(18 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Richardson, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2335 Post

Văn phòng bác sĩ cần front-desk

Thời gian đăng: 03/14/2019 12:39 PM
Văn phòng nha khoa in Richardson cần front desk thông thạo Anh Việt, RDA và hygienist, FT/PT.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác