San Antonio, Texas USA(47 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại San Antonio, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2735 Post

Sang lại nhà hàng lớn

Thời gian đăng: 11/09/2018 12:30 AM
Nhà hàng ở San Antonio, rộng 3000 sf, dụng cụ, đồ bếp đầy đủ, rent $3684, có retrap 1500 galons under ground. Giá $140K.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng