Wylie, Texas USA(9 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Wylie, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2720 Post

Cần thợ nails gấp

Thời gian đăng: 04/23/2019 06:33 AM
Tiệm tại Wylie cần thợ tay chân nước, có thể train lên làm bột, bao lương $800 - $1,000/w, FT/PT, good income và tip cao, chủ vui vẻ, hòa đồng.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước